Šta sigurna deca moraju da znaju?


Šta predstavlja pojam “sigurno ili bezbedno” dete?

Da bi neko dete bilo sigurno ili bezbedno prilikom boravka van svoga doma: na putu do škole, na igralištu, pri odlasku do prodavnice ili na terening mora znati i pridržavati se odredjenih mera opreznosti.

Svedoci smo brojnih naslova u novinama i vestima na televizijama o učestalim slučajevima: napada na decu, otmicama, nestancima dece, kidnapovanjima pa i sa smrtnim ishodima. U takvim okolnostima teško se može garantovano reći za neko dete da je apsolutno sigurno pa čak i da ima sopstveno obezbedjenje.

Ipak, postoje određeni postupci tj. mere oprezosti,  koje, ako ih deca poštuju i naučimo ih njima, u velikoj meri su sigurnija i bezbednija u odnosu na onu koja nisu upoznata sa njima i naučena. U ovom tekstu ćemo podsetiti šta sve treba da znaju deca koju smatramo “sigunom ili bezbednom” decom.

U neka sigurnija vremena pre 30-tak godina i više, govorilo se da svako pamentno dete zna s kim sme da priča i kako da se ponaša kada je van kuće bez nadzora roditelja.

Evo par saveta koje bi svako “SIGURNO DETE” trebalo da zna o ponašanju sa neznancima:

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *