Opasnost za decu od nepoznatih osoba


Učite svoje dete o važnosti „opasnosti od nepoznatih osoba”

Kao roditelj, učiti decu svesti o neznancu može biti vrlo teško. Iako želite naučiti svoje dete kako da poštuju druge, to je jednako važno naglasiti važnost odnosa prema nepoznatim osobama. Problem je u tome što svaka osoba koju upoznaje vaše dete po prvi put, će ući u kategoriju stranaca, uključujući tu i komšiju, rodbinu, učitelja, nastavnika…

Pričajte deci o opasnosti od nepoznatih osoba

 

Savet # 1: Postoje različite vrste nepoznatih osoba

Svako je neznanac u nekom trenutku. Deca uče koji su oni kojima mogu verovati na temelju vašeg odobrenja. Komunicirati sa svojom decom o ljudima koji su sigurni, kao što su rodbina, komšije, prijatelji, porodice i nastavnici. Autoriteti poput policajaca i vatrogasaca su takodje sigurni. Neka vaša deca znaju da ako im je ikad potrebna pomoć, da su to ljudi kojima bi se trebalo obratiti ako vi niste u blizini.

Stranci koji nisu sigurni, su osobe koje nije upoznalo vaše dete. Objasnite svom detetu da oni ne bi trebalo da komuniciraju ni sa kim koga ne poznaju, osim ako (vi ili njihov učitelj) im niste dali odobrenje da to učine. Takođe objasnite im da čak i ako stranac zna njihovo ime, još uvek ne znači da treba razgovarati s tim strancem, jer stranac može čuti kada vas je neko prozvao po imenu.

 

Savet # 2: Samo zato što je neko odrastao,  ne znači da ti je nadredjen

Ako vašem detetu prilazi odrasla osoba koju ne poznaje, onda ta odrasla osoba pravi grešku ili ima loše namere. Dobre odrasle osobe razumeju važnost sigurnosti od stranca i ne trebaju NIKADA da prilaze tudjem detetu bez prethodnog upoznavanja sa detetom od strane neke njemu sigurne osobe. Objasnite svom detetu da samo zato što mu prilazi odrasla osoba, to ne znači da bi ono trebalo slediti naredbu te odrasle osobe, osim ako već ne poznaje tu osobu.

 

Savet # 3: Učite svoju decu kako da slede svoje instinkte

Deca su vrlo intuitivna. Objasnite svom detetu da, ako se osećaju neugodno zbog bilo kojeg razloga oko neke osobe, da se udalje odmah i potraže osobu koja je sigurna. To uključuje osobe koje mogu “izgledati” kao da su sigrne. Nisu svi opasni stranci koristili slatkiše ili izgubljeno kučence da bi namamili decu. Ponekad opasni stranci se približe deci s arogantnim stavom i zastrašivanjem deteta. Ako se vaše dete ne oseća prijatno iz bilo kojeg razloga, recite im da u tom slučaju se udalje i ako je potrebno pobegnu odmah. Ukoliko se ispostavi da ta osoba nije imala loše namere i da nije predstavljala opasnost, dete se može izviniti nakon što bude s drugom sigurnom osobom.

 

Savet # 4: Neka vaše dete stekne samopuzdanje

Verovatno je jedan od najtežih izazova u radu sa decom na svesti o neznancima, je naći ravnotežu izmedju poverenja i nepoverenja. Poslednja stvar koju želite je da se vaše dete boji svake osobe sa kojom se susreće. Da bi to sprečili, stavite svoje dete u aktivnosti koje grade poverenje. Aktivnosti kao što su borilačke veštine mogu pomoći deci da se nose s svešću o neznancima zadržavajući samouveren pogled na društvo u celini.

Zaključak

Zapamtite, ne postoji jednostavan način za pomoć vašem detetu kako da se ophodi sa strancima. Jedan razgovor ga neće učiniti apsolutno sigurnim. Vi stalno morate raditi (razgovarati) sa svojim detetom i postavljati im pitanja kako bi bili sigurni da razumeju šta treba učiniti u kojoj situaciji. U stvari, mnogi stručnjaci sugerišu da podizanje svesti kod deteta o neznancima, treba biti deo vaše dnevne rutine roditeljstva. Na primer, ako vodite svoje dete u park pre nego što napustite automobil pitajte dete šta bi učinilo ako mu prilazi stranac. Imajte na umu da je izvan aktivnosti koje grade poverenje takođe će preći dug put prilikom izgradnje svesti o neznancima kod svog deteta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *