Blog


Šta sigurna deca moraju da znaju?

Šta predstavlja pojam “sigurno ili bezbedno” dete? Da bi neko dete bilo sigurno ili bezbedno prilikom boravka van svoga doma: na putu do škole, na igralištu, pri odlasku do prodavnice ili na terening mora znati i pridržavati se odredjenih mera opreznosti. Svedoci smo brojnih naslova u novinama i vestima na […]